Cilj igre

Cilj igre je prvi proći put od starta do cilja točno odgovarajući na pitanja i pomičući se uz pomoć kocke i točnih odgovora. Dublji cilj, onaj još vrjedniji, je naučiti što više o životu i radu našeg Alojzija Stepinca.

 Tijek igre

Prije igre izmiješajte kartice s pitanjima i postavite ih na označeno mjesto na ploči, licem prema dolje.

Na početku igre svi igrači smještaju svoje figurice na startno polje sa slikom krunice. Zatim, svaki igrač baca kocku te igrač koji dobije najveći broj započinje igru.

Staza na ploči predstavlja životni put Alojzija Stepinca kroz dvanaest postaja. Dvanaest važnih prekretnica tj. postaja na Stepinčevom putu imenovano je i označeno posebnim tamnijim poljima.

Igrač započinje igru bacanjem kocke. Broj koji je dobio označava broj kartica na koje ima pravo odgovarati. Igrač izvlači kartice i daje ih nekome od ostalih igrača da mu pročita pitanja te na njih odgovara. Tek nakon što je odgovorio na sva pitanja, igrač se pomiče naprijed po ploči za onoliko polja koliko je točnih odgovora dao (plus dodatna polja kod kartica s točnom ili netočnom tvrdnjom).

Tijekom cijele igre svaki igrač uvijek započinje svoj red bacanjem kocke, bez obzira na kojem polju se nalazi.

Postoje tri vrste kartica:

  • pitanja s više ponuđenih odgovora – točan odgovor je označen podebljanim slovima
  • pitanja koja traže odgovor – točan odgovor je napisan ukošenim podebljanim slovima (odgovor koji igrač daje ne mora se uvijek od riječi do riječi podudarati s odgovorom na kartici, ali smisao treba biti isti)
  • tvrdnje koje treba prepoznati kao točne ili netočne – točan dogovor je podebljan (u slučaju da je tvrdnja netočna kosim slovima je napisano i objašnjenje te se igrač pomiče za jedno dodatno polje za svaku tvrdnju u kojoj zna ispraviti što je netočno)

Na ploči postoje i polja posebne boje:

ŽUTO POLJE – „vrati se na prethodnu postaju“ → Igrač koji stane na žuto polje treba vratiti svoju figuricu na zadnju postaju Stepinčevog životnog puta koju je do sada prošao.

NARANČASTO POLJE – „pomakni se naprijed do iduće postaje“ → Igrač koji stane na narančasto polje treba pomaknuti svoju figuricu naprijed na postaju Stepinčevog životnog puta koja mu je iduća na putu.

ZELENO POLJE – „prepusti svoje kartice bilo kojem igraču“ → Igrač koji stane na zeleno polje izvlači kartice koje bi i trebao izvući, ali na njih ne odgovara on nego ih čita nekome od igrača (po vlastitom izboru). Izabrani igrač tada odgovara na pitanja i pomiče se unaprijed za onoliko polja koliko je bilo točnih odgovora. Igru nastavlja igrač koji je na redu poslije igrača koji je čitao kartice.

LJUBIČASTO POLJE – „zamijeni svoje mjesto s nekim od igrača“ → Igrač koji stane na ljubičasto polje mijenja mjesto svoje figurice na ploči s mjestom nekog drugog igrača (po vlastitom izboru). Zamjena se mora obaviti bez obzira znači li to da igrač koji je stao na to polje mora ići unatrag.

 Kraj igre

Igra je završena kada prvi igrač stigne do zadnjeg polja označenog likom Bogorodice.

Brža verzija igre

U bržoj verziji igre vrijedi većina postojećih pravila. Razlika je u tome što igrač baca kocku, pomiče se po ploči za dobiveni broj te ima pravo odgovarati na četiri kartice. Ovisno o broju danih točnih odgovora, pomiče se za još dodatnih do četiri polja. Na taj način igrači će brže putovati po ploči te brže stići do cilja.